Museum De Ronde Venen verheugd over raadsbesluit

Museum De Ronde Venen verheugd over raadsbesluit

VINKEVEEN – Het bestuur van Museum De Ronde Venen is verheugd dat tijdens de begrotingsraad unaniem een motie werd aangenomen, waarin het college wordt opgedragen binnen vier maanden met een oplossing te komen voor het dringende huisvestingsprobleem van het museum. De komende maanden zullen bestuur en directie zich dan ook maximaal inzetten om samen met het college te komen tot een concreet en haalbaar plan binnen de gestelde termijn.