Kees Fietst: Problemen? [Video]

Kees Fietst: Problemen? [Video]

WAVERVEEN –
Als fietser heb je soms je vraagstukken. Die vraagstukken betreffen meestal de verkeersregels. Bijvoorbeeld: is een weghelft voor fietsers kleiner dan voor automobilisten? En zo ja, hoe is de verdeling dan?