Groot onderhoud N201 op schema

Groot onderhoud N201 op schema

Over ruim twee weken is de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen voor de komende jaren weer bereikbaar en veilig voor alle verkeer. In de zomerperiode wordt er een grote onderhoudsklus geklaard tussen de Tienboerenweg en de Herenweg in opdracht van de provincie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 september werkt de aannemer 7 dagen per week en 24 uur per dag om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo kort mogelijk te laten zijn.
Het groot onderhoud betreft het vervangen van de deklaag, inclusief een gedeelte van de onderliggende constructie. Groot onderhoud aan de provinciale wegen vindt periodiek …